UNIPETROL

Společnost Unipetrol je lídrem ve zpracování ropy a v petrochemickém průmyslu v České republice, od roku 2005 navíc patří do největší rafinérské a petrochemické skupiny ve střední Evropě – PKN Orlen. Hlavními aktivitami Unipetrolu jsou zpracování surové ropy a velkoobchod, petrochemická výroba a prodej a maloobchodní prodej motorových paliv. Patří mu jediné dvě české rafinerie s celkovou roční kapacitou 8,7 milionu tun zpracované ropy. Na podzim 2015 společnost zahájila výstavbu nové polyetylenové jednotky, která s předpokládanými náklady 8,5 miliardy korun představuje největší investici v oboru od roku 1989. Unipetrol také provozuje více než 330 čerpacích stanic pod značkou Benzina, tedy nejrozsáhlejší síť v České republice.

Podpora vzdělávání a vývoje chemie

Kromě toho, že je významným zaměstnavatelem, který především v Ústeckém kraji dává práci zhruba 3 800 lidí, se Unipetrol soustřeďuje i na podporu výuky chemie a výchovu špičkových pracovníků v oboru. Dlouhodobě spolupracuje s Vysokou školou chemicko-technologickou, jejíž univerzitní centrum v roce 2015 otevřel i v areálu Chemparku v Záluží u Litvínova. Zde také provozuje výzkumné a vzdělávací centrum UniCRE, jehož cílem je zintenzivnit a zefektivnit výzkum a vývoj v oblasti průmyslové chemie a environmentálních technologií. Unipetrol rovněž oceňuje nadané studenty chemie a je stříbrným partnerem celonárodní ankety Zlatý Ámos, kde zaštítil cenu pro nejlepšího učitele chemie.

Sponzoring

Unipetrol se věnuje také podpoře regionů, ve kterých působí. Každoročně přispívá finančními dary na rozvoj měst a obcí v Ústeckém kraji. Další peníze přináší sbírka Splněná přání – částku, kterou mezi sebou vyberou zaměstnanci, společnost vždy zdvojnásobí. Výtěžek obvykle putuje na pomoc dětem. Kromě charitativní činnosti se Unipetrol zabývá i ochranou životního prostředí: mimo jiné vysazuje do řeky Bíliny původní druhy ryb a vytváří podmínky pro hnízdění kriticky ohroženého sokola stěhovaného. Významnou roli hraje i na poli sportu. Unipetrol je vlastníkem hokejového klubu HC Verva Litvínov a sponzorem celé řady sportovních akcí.

Historie

Vznikem akciové společnosti Unipetrol v roce 1995 byl naplněn jeden z postupných koncepčních kroků privatizace českého petrochemického průmyslu. Unipetrol měl spojit vybrané české petrochemické firmy do uskupení, které by bylo schopno konkurovat silným nadnárodním koncernům. Majoritním akcionářem společnosti byl se 63 procenty akcií český stát, reprezentovaný Fondem národního majetku. Zbylé akcie vlastnily investiční fondy a drobní akcionáři. Podle původní koncepce měl být podíl státu ve společnosti privatizován.

Do Unipetrolu byly postupně začleněny akciové společnosti Kaučuk, Chemopetrol, Benzina, Paramo, Koramo, Česká rafinérská, Unipetrol Trade, Spolana a Unipetrol Rafinérie.

Od 1. 1. 1996 se vyčlenily rafinérie ze společností Chemopetrol v Litvínově a Kaučuk v Kralupech do společnosti Česká rafinérská.

2003 - Sloučení společností Koramo a Paramo. Nástupnickou společností se stala společnost Paramo.

2004 - Podpis smlouvy mezi společností PKN ORLEN  a Fondem národního majetku o prodeji 63 % akcií společnosti Unipetrol.

2005 - v tomto roce byl dokončen proces privatizace společnosti Unipetrol a následně se společnost stala významnou částí jedné z největších rafinérských a petrochemických skupin ve střední Evropě – PKN Orlen.

2006 - Prodej majoritního podílu v dceřiné společnosti Spolana polské společnosti Zaklady Azotowe ANWIL.
V roce 2006 vykázal Unipetrol výnosy ve výši 95 mld. Kč a jeho čistý zisk činil 1,6 mld. Kč.

2007 - Prodej dceřiné společnosti Kaučuk polské společnosti Firma Chemiczna Dwory. Zahájení činnosti nové dceřiné společnosti Unipetrol Services. Změna právní formy společnosti Unipetrol Doprava, Benzina a Petrotrans z akciových společností na společnosti s ručením omezeným. Založení společnosti Butadien Kralupy, jejímiž akcionáři jsou Unipetrol (51 %) a Kaučuk (49 %). Sloučení dceřiných společností Chemopetrol a Unipetrol Rafinérie se společností Unipetrol RPA. Společnost Unipetrol koupila od firmy CONOCOPHILLIPS akcie, představující 0,225% podíl na základním kapitálu České rafinérské. Společnost Unipetrol získala od společností skupiny MEI 14,51 % akcií společnosti Paramo.
V roce 2007 vykázal Unipetrol výnosy ve výši 89 mld. Kč a jeho čistý zisk činil 1,2 mld. Kč, čímž se skupina řadí mezi největší firmy v České republice a také mezi nejvýznamnější vývozce.

2008 - Vypořádání prodeje akcií společností Agrobohemie a Synthesia na základě smluv o koupi akcií mezi společnostmi Unipetrol a Deza. Společnost Unipetrol vlastnila 50 % akcií společnosti Agrobohemie a 38,79 % akcií společnosti Synthesia. Kupní cena za 47 000 akcií společnosti Agrobohemie činila celkem 503 milionů korun. Kupní cena za 27 977 162 akcií společnosti Synthesia činila celkem 680 milionů korun.
Řádná valná hromada společnosti Unipetrol rozhodla o výplatě dividend z nerozděleného zisku minulých let.
Skupina Unipetrol pokračovala v restrukturalizaci společnosti Unipetrol Trade. V roce 2008 došlo k zániku společnosti Unipetrol France sloučením se společností Unipetrol Trade.

2009 - Skupina vyplatila minoritní akcionáře a získala 100% podíl ve společnosti Paramo.

2010 - Společnosti UNIPETROL, a.s. a UNIPETROL RPA, s.r.o. převedly své podíly ve firmě CELIO a.s. na společnosti TICATANOR s.r.o. a B.E. Fin S.A. Převod akcií byl dokončen 14. dubna 2010.

2011 - V rámci restrukturalizace rafinérského segmentu byly na začátku roku založeny dvě nové dceřiné společnosti PARAMO a.s.: Paramo Oil s.r.o. a Paramo Asfalt s.r.o.
V rámci procesu restrukturalizace skupiny Unipetrol Trade byla ukončena k 27. září 2011 likvidace společnosti UNIPETROL TRADE a.s.
Na přelomu 3. a 4. čtvrtletí proběhla plánovaná, ve čtyřletém cyklu prováděná, odstávka rafinérských a petrochemických provozů v Litvínově.

2012 - V lednu společnost Paramo Asfalt s.r.o. podepsala dvě pětileté smlouvy na dodávky asfaltů, první se společností PARAMO, a.s. a druhou se společností UNIPETROL RPA, s.r.o. Převod obchodní činnosti s asfalty v rámci skupiny Unipetrol byl součásti strategie restrukturalizace rafinérských aktiv.
V červnu jednatelé společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o., schválili trvalé odstavení jednotky výroby močoviny v Chemparku Záluží v Litvínově a to k datu 1. ledna 2013. Jednotka výroby močoviny byla součástí divize agro společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. a její dopad na ziskovost celé skupiny Unipetrol byla v minulých letech negativní, přičemž žádná změna tohoto trendu se neočekávala.
V červenci skupina Unipetrol oznámila trvalé ukončení zpracování surové ropy v pardubické rafinérii Paramo. Rozhodnutí bylo dosaženo na základě komplexní analýzy makroekonomické situace, včetně nízkých rafinérských marží ve srovnání s obdobím před začátkem finanční a hospodářské krize v roce 2008, slabé poptávky po dieselu a nadbytku rafinérských kapacit v Evropě. Dalším klíčovým faktorem byla nízká konverzní kapacita (méně než 1 mil. tun za rok) a nízká komplexita rafinérie Paramo, což se v minulých letech negativně promítlo do ziskovosti tohoto aktiva skupiny, přičemž žádné zásadní zlepšení nebylo ve střednědobém horizontu v rámci různých analyzovaných scénářů očekáváno.
V říjnu společnosti PARAMO, a.s. a ORLEN Asfalt Sp. z o. o. z mateřské skupiny PKN Orlen uzavřeli kupní smlouvu, na jejímž základě ORLEN Asfalt, jako kupující, získal od společnosti Paramo, jako prodávající, 100% obchodní podíl ve společnosti Paramo Asfalt s.r.o. Kupní cena za 100% obchodní podíl činila 116,1 milionů korun. Prodej společnosti Paramo Asfalt společnosti ORLEN Asfalt byl dalším krokem v restrukturalizaci společnosti Paramo a optimalizaci rafinérských aktiv, jejíž součástí byl převod komerčních aktivit společnosti Paramo v oblasti asfaltářských produktů do společnosti Paramo Asfalt v lednu 2012.​