Společnost PARAMO, součást skupiny Unipetrol, a Dopravní podnik hl. m. Prahy podepsaly smlouvu o dodávkách maziv značky MOGUL. Oleje značky MOGUL budou mazat motory, převodovky a rozvodovky téměř 1200 autobusů, provozovaných na linkách pražského dopravního podniku.

„Uzavření smlouvy na zásobování pražského dopravního podniku našimi kvalitními mazivy MOGUL je pro nás velkým závazkem i příležitostí,“ řekl Marek Gładysz, generální ředitel společnosti PARAMO, výrobce motorových olejů MOGUL v rámci skupiny Unipetrol. „Věříme, že spolupráce s největším českým dopravním podnikem přispěje k upevnění známosti a důvěry ve značku MOGUL i u dalších uživatelů nejen v segmentu nákladní a osobní dopravy.“

Společnost PARAMO bude Dopravnímu podniku hl. m. Prahy dodávat na základě kontraktu syntetické motorové oleje a převodové oleje. Konkrétně se jedná o výkonný převodový olej s novým složením a syntetický motorový olej nejvyšší výkonnosti, který zohledňuje požadavky přísné emisní normy EURO 6. Snížený obsah sulfátového popela, síry a fosforu zabraňuje ztrátě účinnosti a zkracování životnosti katalyzátorů a dalších důležitých součástí systému dodatečného čištění výfukových plynů.

Dopravní podnik hl. m. Prahy bude používat kvalitní oleje MOGUL ve své flotile, čítající téměř 1200 autobusů. Na motorové oleje městských autobusů jsou kladeny mimořádné požadavky vzhledem k náročným podmínkám v městském provozu s častým zastavováním, zrychlováním a zpomalováním.